QUY ĐỊNH MƯỢN TRẢ SÁCH

 

 

1.      Thư viện BM bắt đầu cho mượn sách từ ngày 10/9/2007

2.      Đối tượng mượn sách

-         Các giáo viên của Bộ môn

-      Nếu SV có nhu cầu mượn sách thì chỉ được mượn thông qua GV giảng dạy các môn sư phạm; GV hướng dẫn đề tài nghiên cứu KH, luận văn, tiêủ luận

-       Trong trường hợp đặc biệt SV có thể mượn sách BM nhưng phải thông qua lớp trưởng của lớp mình (trước khi mượn phải đóng tiền thế chân)

3.      Thời gian mượn và trả sách

-         Vào các buổi sáng thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần

-         Thời gian: từ 8h đến 10h30

-         Hạn mượn: 1 tuần

4.      Số lượng sách mượn

-         Tối đa 3 cuốn sách/1 lần

5.      Quy trình mượn sách

-         Bước 1: Điền vào phiếu đăng ký mượn sách

-         Bước 2: Đưa phiếu đăng ký cho cô Trang

-         Bước 3: Nhận sách và kiểm tra sách

Trong trường hợp GV muốn mượn sách ngoài thời gian quy định thì có thể ghi phiếu mượn sách và để lại trên bàn cô Trang, sau đó đến nhận lại sách

6.      Những quy định khác

-         Nếu làm mất sách thì phải trả gấp 3 lần số tiền mua in trên sách. Nếu là sách phô tô thì tính theo số trang

-         Nếu trả trễ hạn: 1000 đ/cuốn/1 ngày

-      Thư viện chỉ cho mượn tiếp khi SV trả lại toàn bộ sách đã mượn của lần trước đó. Nếu muốn mượn lại cuốn sách đã mượn thì SV phải gia hạn lại thời gian mượn.

11805
29-02-2008

Danh sách Sinh viên DH10SK (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH08SK (09-08-2010)

Luận văn TN khóa 28 (29-02-2008)

Sách giáo dục (29-02-2008)

Sách trồng trọt (29-02-2008)

Luận văn TN khóa 29 (29-02-2008)