SÁCH GIÁO DỤC

 

MÃ SÁCH

TÊN TÁC GIẢ

TÊN SÁCH

GDH - 001

DƯƠNG THIỆU TỐNG

PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC - TÂM LÝ

GDH - 002

V.V ĐA - VU - ĐÔV

CÁC DẠNG KHÁI QUÁT HOÁ TRONG DẠY HỌC

GDH - 003

HÀ THẾ NGỮ

GIÁO DỤC HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

GDH - 004

PHAN TRỌNG NGỌ

VẤN ĐỀ TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC - CƠ SỞ TRIẾT HỌC

GDH - 005

DƯƠNG THIỆU TỐNG

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

GDH - 006

DƯƠNG THIỆU TỐNG

TRẮC NGHIỆM VÀ ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HỌC TẬP - PP THỰC HÀNH

GDH - 007

NGUYỄN THẾ HÙNG

MULTIMEDIA VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

GDH - 008

THÁI DUY TUYÊN

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HỌC

GDH - 009

NGUYỄN THANH BÌNH

LÝ LUẬN GIÁO DỤC HỌC VIỆT NAM

GDH - 010

VŨ NGỌC KHÁNH

TỪ ĐIỂN VĂN HOÁ GIÁO DỤC VIỆT NAM

GDH - 011

DƯƠNG THIỆU TỐNG

SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÈ HIỆN ĐẠI

GDH - 012

HOÀNG NHƯ MAI

HỒI ỨC VÀ SUY NGHĨ VỀ VĂN HOÁ GIÁO DỤC

GDH - 013

NGUYỄN HUY TÚ

TÀI NĂNG QUAN NIỆM NHẬN DẠNG VÀ ĐÀO TẠO

GDH - 014

DƯƠNG THIỆU TỐNG

TRẮC NGHIỆM VÀ ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HỌC TẬP - PP THỰC HÀNH

GDH - 015

NGUYỄN XUÂN NGHĨA

CÔNG TÁC THAM VẤN TRẺ EM

GDH - 016

NGUYỄN DỤC QUANG

GIÁO DỤC TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN

GDH - 017

NGUYỄN THỊ YẾN

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP SIÊU TỐC

GDH - 018

THÁI HÀ

MAY TÔI LÀ NGƯỜI CÓ GIÁO DỤC

GDH - 019

NGUYỄN TRẠI

66 TÌNH HUỐNG CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

GDH - 020

NXB LAO ĐỘNG - XH

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ NĂM 2003, 2004, 2005. 6

GDH - 021

PHẠM MINH HẠC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH

GDH - 022

HỒNG LẠC

CÁC PPDH HIỆU QUẢ

GDH - 023

PHAN TRỌNG NGỌ

DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG

GDH - 024

ĐINH VĂN GẮNG

LÝ LUẬN XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

GDH - 025

PHAN NGỌC LIÊN

GIÁO DỤC VÀ THI CỬ VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG 8

GDH - 026

THANH LÊ

GIÁO DỤC THỜI ĐẠI VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ

GDH - 027

LƯU XUÂN MỚI

LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC

GDH - 028

PHẠM VIẾT VƯỢNG

GIÁO DỤC HỌC

GDH - 029

BÙI QUANG TÚ

NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẬP 1

GDH - 030

NGUYỄN VẠN PHÚ

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CVÀ CAO ĐẲNG MỸ

GDH - 031

DƯƠNG THIỆU TỐNG

TRẮC NGHIỆM VÀ ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HỌC TẬP - PP THỰC HÀNH

GDH - 032

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC

GDH - 033

POL DUPONT

NỀN SƯ PHẠM ĐẠI HỌC

GDH - 034

V.V ĐA - VU - ĐÔV

CÁC DẠNG KHÁI QUÁT HOÁ TRONG DẠY HỌC

GDH - 035

NGUYỄN ĐÌNH CHÍ

TOÁN HỌC CAO CẤP - TẬP 3

GDH - 036

NGUYỄN ĐÌNH CHÍ

BÀI TOÀN CAO CÂP TẬP 3

GDH - 037

PHAN THẾ SỦNG

NHỮNG CÁCH XỬ THẾ TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

GDH - 038

DẶNG VŨ HOẠT

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

GDH - 039

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC

GDH - 040

THÁI DUY TUYÊN

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HỌC

GDH - 041

NGUYỄN VĂN KHÔI

CÔNG NGHỆ 10 - SÁCH GIÁO VIÊN

GDH - 042

NGUYỄN VĂN KHÔI

CÔNG NGHỆ 10

GDH - 043

ĐỖ NGỌC HỒNG

GIỚI THIỆU GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10

GDH - 044

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

GDH - 045

CAO ĐÌNH QUÁT

PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC HIỆU QUẢ

GDH - 046

CAO ĐÌNH QUÁT

PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC HIỆU QUẢ

GDH - 047

VŨ QUỐC TRUNG

ĐỂ TỰ HỌC ĐẠT HIỆU QUẢ

GDH - 048

TRẦN BÁ HOÀNH

ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

GDH - 049

NGUYỄN MINH ĐỒNG

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ 10

GDH - 050

HOÀNG ĐỨC NHUẬN

NHÀ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI TRÊN THẾ GIỚI

GDH - 051

TRẦN BÁ HOÀNH

PHÁT TRIỂN CÁC PPDH TÍCH CỰC TRONG DH MÔN SINH HỌC

GDH - 052

PHẠM VIẾT VƯỢNG

PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

GDH - 053

NGUYỄN SINH HUY

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

GDH - 054

CHÂU KIM LANG

DẠY KTNN Ở TRƯỜNG PTTH

GDH - 055

 

LEARNING DESIGN

GDH - 056

TRẦN BÁ HOÀNH

ÁP DỤNG DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN TÂM LÝ VÀ GIÁO DỤC

GDH - 057

 

COMMUNITY FORESTRY

GDH - 058

STELLA COTTRELL

THE STUDY SKILLS HANK BOOK

GDH - 059

TRƯỜNG NÔNG LÂM

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

GDH - 060

NGUYỄN VĂN TUẤN

LÝ LUẬN DẠY HỌC DIDATIC

GDH - 061

 

TEACHING METHOD

GDH - 062

NGUYỄN ĐỨC THÀNH

PPDH KTNN Ở TRƯỜNG THCS (TẬP 1)

GDH - 063

PAUL G.H.ENGEL

A PARTICIPATORY METHODOLOGY FOR IMPROVING

GDH - 064

STELLA COTTRELL

THE STUDY SKILLS HANK BOOK

GDH - 065

ĐH NÔNG LÂM

HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GD THỂ CHẤT

GDH - 066

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

CHƯƠNGTRÌNH DẠY NGHỀ THEO MÔ ĐUN

GDH - 067

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

SỔ TAY XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

GDH - 068

SƯ PHẠM KT

CHUYÊN ĐỀ CHẤT LƯỢNG ĐẦO TẠO NGHỀ

GDH - 069

SƯ PHẠM KT

CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN NGHỀ

GDH - 070

 

SỔ TAY PHƯƠNG PHÁP LUẬN DẠY HỌC

GDH - 071

 

INDUSTRIAL EDUCATION IN SOUNTH VIET NAM

GDH - 072

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN DẠY HỌC Ở TRUNG QUỐC

GDH - 073

STELLA COTTRELL

THE STUDY SKILLS HANK BOOK

GDH - 074

NGUYỄN CẢNH TOÀN

HỌC VÀ CÁCH DẠY HỌC

GDH - 075

DƯƠNG THIỆU TỐNG

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ TÂM LÝ

11809
29-02-2008

Danh sách Sinh viên DH10SK (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH08SK (09-08-2010)

Quy định mượn trả sách (29-02-2008)

Luận văn TN khóa 28 (29-02-2008)

Sách trồng trọt (29-02-2008)

Luận văn TN khóa 29 (29-02-2008)