MÃ SỐ

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

03LV001

LÊ QUỐC

BẢO

Tự học kỹ thuật nông nghiệp bằng phương pháp tìm kiếm thông tin trên internet

03LV002

NGUYỄN THANH

BẰNG

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp ở một số trường phổ thông quận Thủ Đức

03LV003

NGUYỄN THỊ

 

03LV004

BÙI VĂN

BƯỞI

Điều tra và xây dựng chương trình tập huấn kĩ thuật chăn nuôi bò thịt cho nông dân xã tiên thuận huyện bến cầu tỉnh Tây Ninh.

03LV005

VÕ THỊ HOÀI

CẢM

Xây dựng chương trình tập huấn kĩ thuật nhân giống cà phê vối bằng phương pháp ghép cho nông dân huyện Ia Grai – Gia Lai.

03LV006

NGUYỄN MINH

CƯỜNG

Tìm hiểu tình hình dạu nghề cho học sinh tại một số trường THPT Ở Quận Thủ Đức Tp.HCM.

03LV007

TRẦN PHẠM THANH

GIANG

Tìm hiểu động cơ vào học và thái độ học tập của sinh viên ngành SPKTNN trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM

03LV008

LÊ THỊ

Xây dựng tài liệu hướng nghiệp cho học sinh THPT về một số ngành nghề phù hợp phát triển kinh tế gia đình.

03LV009

NGUYỄN THỊ NGỌC

Tìm hiểu ý kiến của sinh viên ngành SPKTNN trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM về việc học với các phương pháp giảng dạy truyền thống và tích cực.

03LV010

NGUYỄN THỊ MỸ

HẠNH

Thiết kế đồ dùng dạy học môn Công nghệ 10

03LV011

PHẠM VĂN

HẠNH

Tìm hiểu một số phần mềm trong thiết kế giáo án và ứng dụng vào việc giảng dạy kiến thức khái niệm và kiến thức quy trình cho môn công nghệ 10

03LV012

THÁI TRẦN DIỄM

HẠNH

Sử dụng đa phương tiện trong giảng dạy môn Công Nghệ 10 ở trường THPT.

03LV013

PHẠM THỊ

HIỀN

Tìm hiểu nhận thức của học sinh PTTT về ứng dụng kiến thức môn Công nghệ 10 vào thực tiễn

03LV014

NGUYỄN NGỌC

HIẾU

Tìm hiểu tình hình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học ở Huyện Tân Uyên- Bình Dương

03LV015

LÝ THỊ

LỆ

Tìm hiểu khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành SPKTNN trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM.

03LV016

TRẦN THỊ MINH

NGA

Đánh giá hiệu quả của phương pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất lúa cho người nông dân

03LV017

VŨ TRỌNG

NGHIỆP

Tìm hiểu một số mô hình kĩ thuật nông nghiệp ứng dụng để nâng cao đời sống và thiết kế bài giảng tập huấn cho nghười dân huyện Ninh Sơn – Bình Thuận.

03LV018

THẠCH THỊ MA

RI

Tình hình tự rèn luyện kĩ năng Sư phạm của sinh viên khóa 28 và 29 ngành SPKTNN Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM

03LV019

HIỆU NGỌC

THÁI

Khảo sát tình hình học tập và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Công Nghệ 10 của trường THPT Nguyễn Khuyến – Vĩnh Châu – Sóc Trăng.

03LV020

NGUYỄN THIÊN

THANH

Tìm hiểu động cơ và thái độ học tập của học sinh trường THPT Châu Hưng- Bình Đại- Bến Tre

03LV021

BÙI VIỆT

THẮNG

Khảo sát tình hìnhhình sản xuất lúa đông xuân tại xã Tân An - Huyện Tân Hiệp -  Tỉnh Kiên Giang. Xây dựng tài liệu

03LV022

NÉANG KHONH

THI

Khảo sát xu hướng chọn nghề của học sinh THPT Dân Tộc Nội Trú An Giang xã Châu Lăng Huyện Tri Tôn Tỉnh An Giang.

03LV023

NGUYỄN THỊ

THIÊN

Tìm hiểu một số kĩ năng dạy học đối với giáo viên dạy môn công nghệ 10 ở các trường PTTH.

03LV024

TOU PRONG NAI

THIÊN

Xây dựng chương trình tập huấn kĩ thuật nhân giống cà phê vối bằng phương pháp ghép cho nông dân huyện Ia Grai – Gia Lai.

03LV025

KƠ SÃ HA

THÔN

Xây dựng phương pháp tập huấn xây dựng, cải tạo, phục tráng vườn điều bị thoái hóa, năng suất thấp cho nông dân xã Đạ Tông Huyện Đam Rông Tỉnh Lâm Đồng.

03LV026

PHẠM VĂN HẠNH

TĨNH

Xây dựng bài giảng cho lớp tập huấn về kĩ thuật chăn nuôi dê.

03LV027

NGUYỄN THỊ

TRANG

Tìm hiểu công tác tư vấn tâm lý cho học sinh của GV chủ nhiệm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân

03LV028

TRẦN THỊ HUYỀN

TRÂN

Tìm hiểu ý kiến của sinh viên ngành SPKTNN trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM về việc dạy các môn khoa học cơ bản.

03LV029

LÊ ANH

TUẤN

Khảo sát tình hình sử dụng giá thể gieo ươm và xây dựng tài liệu tập huấn đối với giá thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng cà chua.

11802
02-04-2008

Danh sách Sinh viên DH10SK (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH08SK (09-08-2010)

Quy định mượn trả sách (29-02-2008)

Luận văn TN khóa 28 (29-02-2008)

Sách giáo dục (29-02-2008)

Sách trồng trọt (29-02-2008)